Davos Matrix – Vaše IoT řešení

Lesy

Lesy

Potřebujete ochránit vytěžené dřevo? Chcete vědět, kdo Vám vjíždí do lesa? Davos Matrix nabízí monitorování lesních a venkovních prostředí, pomocí kterého pomáhá chránit Váš majetek. Malé čidlo uvnitř hromady klád okamžitě zjistí veškerou manipulaci se dřevem. Čidlo měří i teplotu, čímž může také upozornit na požár. Ukrytá infračervená brána rozpozná průjezd nákladního auta. Ve všech případech jste o těchto událostech ihned informováni na Vašem mobilním zařízení. Více informací »

Vodní hladiny

Vodní hladiny

Povodně můžou přijít velmi rychle, sledování vodních hladin je proto klíčové. Naše malé bezdrátové čidlo, které lze snadno upevnit či zavěsit v kanále nebo pod mostem, monitoruje výšku hladiny a dává vědět o všech důležitých změnách. Na Váš mobil dostanete alarm formou automatického telefonního hovoru nebo jako SMS zprávu. Čidlo je možné využít i pro kontrolu průtoku na sádkách, popřípadě ve studních, nádržích a žumpách. Více informací »

Stavební stroje

Stavební stroje

Hodnota většiny stavebních strojů a zařízení je obrovská. Odcizení nebo zneužití takovéhoto zařízení je značně citelné. Davos Matrix Vám umožní tyto stroje ohlídat. Jakýkoliv pohyb zaparkovaného nakladače či bagru je okamžitě hlášen na Vaše přenosné zařízení. Navíc lze sledovat i pohyb v rámci definovaného perimetru, kdy se stroj nesmí vzdálit z vymezeného prostoru. Přehledný webový portál slouží ke správě všech senzorů a jejich alarmů. Více informací »

Nemovitosti

Nemovitosti

Chcete spát klidněji? Davos Matrix Vám pomůže ohlídat Váš nemovitý majetek. Bez pořizování drahé zabezpečovací ústředny můžete pomocí malého bezdrátového čidla monitorovat otevření vstupních dveří nebo oken. Použitá technologie je na rozdíl od GSM signálu téměř nezarušitelná, takže poplach je stoprocentní. Modul lze navíc doplnit i do stávajících bezpečnostních systémů jako poslední zaručený alarm v případě selhání ostatních mechanismů. Více informací »

Bezpečnostní složky

Bezpečnostní složky

Máte problém s hlídači, kteří neprovádí obchůzky svědomitě? Davos Matrix toto vyřeší. Bezdrátové senzory ukryté v kontrolních bodech cesty informují, zda daný pracovník v určené době tímto bodem prošel. Pokud se tak nestane, je operační středisko nebo zodpovědný pracovník ihned alarmován pomocí telefonního hovoru nebo SMS. Správu jednotlivých událostí máte v uceleném webovém rozhraní, kde vidíte i přehlednou historii. Více informací »

Ochrana pracovníků

Ochrana pracovníků

Lidský život je to nejcennější. Každé zvýšení ochrany Vašich pracovníků, kteří se pohybují v potenciálně nebezpečném terénu, je proto velmi žádoucí. Davos Matrix umožňuje pomocí bezdrátových senzorů jednak monitorování životních funkcí, jednak dokáže zjistit nebezpečné a výbušné plyny. Čidlo rozpozná i pád člověka na zem z důvodu vážného zranění. Při těchto událostech je ihned alarmováno operační středisko nebo velitel zásahu. Více informací »

OK
ANO   NE